Serviceavtale Gold

Serviceavtale Gold

Avtalen har en varighet på to (2) år fra signering,
men mulighet for fratredelse med 3 mnd. skriftlig varsel.
MyMechanic AS forplikter seg til innenfor rammen
for denne serviceavtalen å utføre service på kjøretøy
nevnt i vedlegg/ servicekalkulator.
Verkstedstjenester ut over innhold i 12 punkt service
belastes pr. reparasjon, da med en fast rabatt på
20% på arbeid og deler fra våre faste leverandører.
Ved ruteskift innbetales kun egenandelen til ditt
forsikringsselskap.
Månedlig premie reguleres automatisk ved endring
i antall kjøretøy jfr. signert kontrakt. Avtalepris
reguleres årlig i henhold til konsumprisindeks
den 01.01. Kunde plikter å informere leverandør
om endringer i bilparken.

Tjenester

 • EU-kontroll. Automatiske innkalling
  – etterkontroll inkludert
 • 12 punkt Service. Automatisk innkalling
 • Fri leiebil
  Ved utførelse av verkstedtjenester.
  Bom og drivstoff betales av kunden.
  Bomutgifter blir etterfakturert.
 • Serviceplan
  Vi setter opp en serviceplan for din bilpark
 • Prioritert
  Først i køen når det skjer noe.
 • Rabatt
  Minus 20% på øvrige produkter
  og verkstedstjenester
 • Gold serviceavtale til dine ansatte
  Vi skifter:
  – Motorolje
  – Luftfilter
  – Oljefilter,
  – Kupefiler
  – Drivstoffilter
  Vi kontrollerer:
  – Vindusspylere og viskerblader
  – Frostvæske frysepunkt
  – Bremsevæske kokepunkt
  – Bremseklosser og -skiver
  – Eksosanlegg
  – Lys
  – Støtdempere og fjærer
  – Forstilling og bakstilling
  – Lufttrykk og dekkslitasje
  Vi oppdaterer:
  – Software når dette er nødvendig
 • Fri leiebil
  Ved utførelse av verkstedtjenester.
  Bom og drivstoff betales av kunden.
  Bomutgifter blir etterfakturert.
 • Serviceplan
  Vi setter opp en serviceplan for din bilpark
 • Prioritert
  Først i køen når det skjer noe.
 • Rabatt
  Minus 20% på øvrige produkter
  og verkstedstjenester
 • Gold serviceavtale til dine ansatte

Tilleggstjenester

 • Vaskeabonnement
  595,- eks mva. pr kjøretøy (pr. mnd)
 • Dekkhotell
  690,- eks mva. pr hjulsett (4)

Last ned skjemaet her.
Ferdig utfylt skjema sendes til post@mymechanic.no